Spotkanie w lokalnym centrum animacji w Braswaldzie