Kontakt

Nasz adres:

 Fundacja „Prymus”

Bukwałd 39

11-001 Dywity

powiat olsztyński

województwo warmińsko-mazurskie

tel.: (89) 514 07 63

e-mail: biuro@fundacjaprymus.org

NIP 739-344-54-34

REGON 519638790

KRS 0000219132

Konto bankowe:

Warmiński Bank Spółdzielczy nr 05 8857 0002 3011 0156 9254 0001

Zarząd Fundacji:

Agnieszka Sakowska-Hrywniak – Prezes, Małgorzata Rudnicka – Wiceprezes, Kazimierz Kisielew – Sekretarz