Bieg na orientacje

Aktywnie z mapą i wiedzą

Uczniowie wraz z rodzicami wzięli udział w biegu na orientację zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Bukwałdzie we współpracy z Fundacją „Prymus”. Impreza odbyła się w sobotę 25 kwietnia i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej 9 drużyn, w skład których weszło łącznie 36 zawodników.

Na początku każda grupa otrzymała mapę z zaznaczoną trasą oraz punktami, w których musieli wykonać określone zadania lub odpowiedzieć na pytania. Najpierw jednak trzeba było te punkty odnaleźć w terenie i pilnować, aby nie zgubić trasy. W końcowej klasyfikacji liczył się nie tylko czas przejścia około 5 km trasy, ale również poprawność wykonania zadań.
– W tym roku, ponownie jak w poprzednim, start i meta rajdu znajdowały się przy świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie – mówi pan Kazimierz Kisielew, organizator biegu. – Trasa biegła tak, aby uczestnicy lepiej mogli poznać okolice tej pięknej miejscowości. W niektórych punktach kontrolnych znajdowały się tylko wskazówki, w jakim miejscu ukryte są zadania. Wymagało to od uczestników dodatkowego wysiłku.
Wszystkie grupy dotarły do mety, a uczestnicy odnaleźli większość zaznaczonych punktów, więc problemów z orientacją w terenie nie mieli. Choć, jak sami przyznawali, stopień trudności zadań był wysoki. Uczestnicy musieli znaleźć przypiętą do drzewa karteczkę z zagadką, zmierzyć długość szczebla w drabinie czy podać nazwę drzewa wskazanego na mapie. Z kamiennego postumentu starego krzyża należało odczytać wykuta tam datę, a także podać kolor szlaku rowerowego przebiegającego przez Bukwałd.
Miejsce pierwsze zajęła drużyna „Jastrząb”. Miała najlepszy czas przejścia i poprawnie rozwiązała 16 zadań (na 17). II miejsce przypadło grupie „Wiktoria”. Mieli 15 minut straty do grupy najlepszej i rozwiązali 15 zadań. Na miejscu trzecim uplasowała się grupa „Mocarna”.
Na zakończenie, po podsumowaniu i wręczeniu uczestnikom nagród i upominków, był czas na pieczenie kiełbasek oraz wspólną grę w piłkę nożną przy świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania rodzicom za pomoc w przeprowadzeniu imprezy oraz wszystkim sponsorom nagród i upominków (panu Eugeniuszowi Pilgujowi, Gminie Dywity, Fundacji „Prymus” i Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie). Bieg cieszył się dużym zainteresowaniem i liczymy, że w niedalekiej przyszłości uda się nam wspólnie zorganizować podobną imprezę.

link do zdjęć 1

link do zdjęć 2

———————————————————————————————————————————————————

Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie wraz z Fundacją „Prymus” organizują w dniu 25 kwietnia 2015 roku (sobota) bieg na orientację w okolicach Bukwałdu. Początek i koniec trasy biegu – przy świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie. Organizatorzy nie zapewniają dojazdu.
Orientacyjny plan imprezy:
– rozpoczęcie biegu – godzina 9.00,
– bieg na orientację – w godzinach 9.15-11.45,
– podsumowanie biegu i ognisko – 11.45-12.30.
Z uwagi na potrzebę zapewnienia opieki dzieciom podczas pokonywania trasy biegu, do udziału w imprezie zachęcamy również rodziców. Długość trasy – około 6 km.
Uczestnicy imprezy ponoszą koszty dojazdu do Bukwałdu oraz zabierają ze sobą kiełbaski na ognisko.
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa oraz podanie liczby osób z rodziny biorących udział w biegu (telefon do kontaktu: 784 569 835 lub 602 108 518). Każdy niepełnoletni uczestnik musi mieć pisemną zgodę rodzica na udział w biegu.

Serdecznie zapraszamy!

zgoda rodzica