Rozstrzygniecie konkursu plastycznego

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego „Życie i twórczość Marii Zientary-Malewskiej” za udział w konkursie oraz zaangażowanie i wysiłek włożony w wykonanie prac plastycznych. Jury konkursu w składzie: Aneta Fabisiak-Hill – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach, Artur Kowalski – plastyk, grafik oraz Katarzyna Sternicka-Moritz – prezes Fundacji „Prymus” dokonało oceny 54 prac nadesłanych z 16 szkół i przedszkoli z powiatu olsztyńskiego oraz Olsztyna. Wyłonienie zwycięzców spośród tylu utalentowanych młodych artystów było niełatwym zadaniem. Jury wybierało laureatów w czterech kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa klasy I-III, szkoła podstawowa klasy IV-VI oraz gimnazjum. Przy wyborze komisja konkursowa brała pod uwagę: umiejętność przedstawienia tematu w formie plastycznej, sugestywność przedstawienia tematu, samodzielność wykonania pracy, estetykę, warsztat, oryginalność.

W kategorii przedszkole I miejsce zajęła Zofia Pytlarczyk z Przedszkola Niepublicznego „Jaś i Małgosia” w Dobrym Mieście, II miejsce Pola Migryt również z Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Dobrym Mieście, a miejsce III Maja Kozłowska z Przedszkola Samorządowego w Dywitach.

Kategoria klasa I-III szkoła podstawowa:
I miejsce Zuzanna Czebatul – Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie
II miejsce Milena Reddig – Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie
III miejsce Adriana Miłośnicka – Szkoła Podstawowa nr 32 w Olsztynie
Wyróżnienie: Damian Markiewicz – Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie

Kategoria klasa IV-VI szkoła podstawowa:
I miejsce Konrad Gryszko – Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie
II miejsce Julia Walentynowicz – Szkoła Podstawowa w Spręcowie
III miejsce Małgorzata Strzelec – Szkoła Podstawowa w Tuławkach

Kategoria gimnazjum:
I miejsce Natalia Osowiecka – Gimnazjum nr 11 w Olsztynie
II miejsce Oliwia Sakowska – Gimnazjum w Tuławkach
III miejsce Angelika Wasilewska – Gimnazjum nr 11 w Olsztynie
Wyróżnienia:
Tomasz Zalman – Gimnazjum w Tuławkach
Wiktoria Reddig – Gimnazjum nr 7 w Olsztynie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Nagrody i dyplomy wyślemy pocztą na adres szkoły / przedszkola podany w zgłoszeniu.
Równie ciepło i serdecznie gratulujemy pozostałym uczestnikom – wszystkie prace były ciekawe, starannie wykonane i przemyślane, dlatego wszystkie wezmą udział w wystawie poświęconej jubileuszowi 120-lecia urodzin i 30-lecia śmierci Marii Zientary-Malewskiej, którą będzie można obejrzeć w Izbie Pamięci Zientary-Malewskiej w Brąswałdzie. Zapraszamy!