Wyniki konkursu poezji

W dniu 24 października spotkało się w Brąswałdzie 31 recytatorów z 17 szkół województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięli oni udział w Konkursie Poezji im. Marii Zientary-Malewskiej zorganizowanym przez Fundację „Prymus” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach i Sołectwem Brąswałd.

Spotkanie rozpoczęto od uroczystego złożenia kwiatów pod pomnikiem warmińskiej poetki. Tam również została przybliżona wszystkim postać wybitnej mieszkanki Brąswałdu. W świetlicy wiejskiej uczestników konkursu w imieniu jego organizatorów powitała pani Katarzyna Sternicka-Moritz, Prezes Fundacji „Prymus”. Głos zabrali również Wójt Gminy Dywity pan Jacek Szydło oraz pani Maria Surynowicz, bratanica Marii Zientary-Malewskiej. Pan wójt wspomniał o działaniach Gminy Dywity związanych z propagowaniem regionalizmu. Zaprezentował także książkę autorstwa pana Dominika Sidora „Grajta grace, bo ja skace!” poświęconą folklorowi muzycznemu na Warmii i Mazurach. Pani Maria Surynowicz przedstawiła kilka wybranych wierszy swojej cioci oraz przypomniała o przypadającej w tym roku 120 rocznicy urodzin i 30 rocznicy śmierci Marii Zientary-Malewskiej.

Po krótkim wspomnieniu o brąswałdzkiej poetce przyszedł czas na recytację. Zgodnie z regulaminem uczniowie mogli wybrać wiersze różnych warmińskich poetów. Większość jednak prezentowała poezję Marii Zientary-Malewskiej. Wykazali się dobrą znajomością jej twórczości, wybierając wiersze pełne liryzmu, zawierające elementy gwary i prezentujące piękno warmińskiej ziemi.

Komisja konkursowa w składzie: Wanda Anusiak, Jadwiga Ferenc i Dorota Pszczoła oceniała uczestników w czterech kategoriach wiekowych, zwracając uwagę m. in. na poprawną recytację, dobór wierszy do osobowości recytatora i ogólny wyraz artystyczny. Klasyfikacja końcowa była następująca:

Klasy I-III:
I miejsce – Julia Wysokińska – Szkoła Podstawowa we Frączkach.
II miejsce – Kinga Szabla – Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie.
III miejsce – Patrycja Truszczyńska – Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie.
Klasy IV-VI:
I miejsce – Wiktoria Maksymiuk – Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie.
II miejsce – Katarzyna Łagódka – Szkoła Podstawowa w Dywitach.
III miejsce – Hanna Łyżwa – Szkoła Podstawowa we Wrzesinie.
Wyróżnienie: Małgorzata Bożek – Szkoła Podstawowa w Dywitach.
Gimnazjum:
I miejsce – Karolina Kozłowska – Gimnazjum w Dywitach.
I miejsce – Dawid Szóstek – Gimnazjum w Jonkowie.
II miejsce – Katarzyna Tatol – Gimnazjum w Tuławkach.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrodę przyznano pani Adriannie Rutkowskiej z Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie.
Na zakończenie na uczestników i zaproszonych gości czekała miła niespodzianka. Łukasz Ruch opowiedział w gwarze warmińskiej żartobliwą gadkę o tym, jak to kiedyś na Warmii wyglądała nauka w szkole.

Organizatorzy serdecznie dziękują Sołectwu Brąswałd, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąswałdzie, Szkole Podstawowej w Bukwałdzie, panom Janowi Dziadkiewiczowi i Krzysztofowi Kulasowi oraz wszystkim innym życzliwym instytucjom i osobom, pomagającym przy przeprowadzeniu konkursu.

Szczególne podziękowania kierujemy do uczestników i przygotowujących ich nauczycieli za liczne przybycie i nieustające zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Sam konkurs został zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego w roku 2014 z budżetu Gminy Dywity w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.