2014 rok

  • Jakub Czajkowski – Szkoła Podstawowa im. Gazety Olsztyńskiej w Dywitach
  • Oliwia Sakowska – Szkoła Podstawowa w Tuławkach
  • Magdalena Jarmałkowicz – Szkoła Podstawowa w Spręcowie
  • Aleksandra Młynarczyk – Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie
  • Julia Chmielowska – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach
  • Paulina Potasznik – Gimnazjum im. Marii Zientary-Malewskiej w Dywitach
  • Paulina Pucz – Gimnazjum w Tuławkach