10 lat Fundacji „Prymus”

Fundacja „Prymus” w bieżącym roku obchodzi swoje 10-te urodziny.

Pomysł założenia fundacji zrodził się kilka lat przed faktycznym jej powołaniem. Poważnie o realizacji tego zamiaru zaczęto jednak mówić dopiero w roku 2003. Henryka Bochniarz, nasza fundatorka, 16 grudnia 2003 roku otrzymała w Warszawie nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego. W następnym tygodniu w Bukwałdzie, 21 grudnia, podczas uroczystej wigilii w szkole, przekazała czek z nagrodą na ręce Anny Kudosz, ówczesnej dyrektor szkoły podstawowej w tejże miejscowości i późniejszej prezeski powstającej właśnie fundacji. Podarowana kwota stała się funduszem założycielskim organizacji.

Oficjalnie Fundacja „Prymus” ustanowiona została aktem notarialnym w dniu 6 sierpnia 2004 roku. Od tego momentu została uruchomiona procedura rejestracji fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, która zakończyła się 11 października 2004 roku. Aby jednak już w roku 2004 uczniowie w każdej szkole mogli otrzymać nagrody, Henryka Bochniarz postanowiła przeznaczyć kwotę 20 tysięcy złotych na nagrody jeszcze przed zakończeniem rejestracji. Spośród najlepszych uczniów każdej szkoły w gminie został wybrany jeden laureat. W dniu zakończenia roku szkolnego 2003/2004 przedstawiciele Rady Fundacji uroczyście wręczyli im nagrody – komputery wraz z oprogramowaniem oraz komputerowe kursy do nauki języka obcego.

Podstawowym celem fundacji było i jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży wiejskiej. Swoje cele realizujemy poprzez przyznawanie stypendiów i nagród rzeczowych (komputerów) uzdolnionym uczniom. Swoim działaniem obejmujemy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Dywity.

Od początku naszej działalności przyznaliśmy stypendia i nagrody już 83 prymusom! Taki wynik jest dla nas najlepszym prezentem urodzinowym.

 

Zobacz:

http://gminadywity.pl/aktualnosci/351

http://www.olsztyn24.com/news/23545-nie-boja-sie-wielkich-marze.html