Stypendia

Stypendia są dla naszych podopiecznych formą nagrody za wysiłek włożony w naukę. Mają zachęcać i ułatwiać im dalszą edukację. Wiele zdolnych dzieci rezygnuje z nauki tylko dlatego, że ich rodziny nie mogą zapewnić im odpowiedniego wykształcenia. My nie chcemy, żeby tak było. Stawiamy na dzieci i młodzież aktywną i kreatywną. Do tej pory nasza Fundacja pomogła ponad osiemdziesięciu dzieciom ze szkół podstawowych Gminy Dywity.