O Fundacji

Fundacja „Prymus” istnieje od 2004 roku, jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Naszym celem jest wspieranie edukacji dzieci z terenów wiejskich tak, by odkrywały w sobie talenty, zdobywały nowe umiejętności, wiedzę o kulturze i historii Warmii oraz otaczającym świecie. Chcemy także aby brały udział w życiu lokalnym pomnażając tym samym wiarę we własne siły, w przyszłości stając się liderami swoich społeczności wykorzystując wiedzę dla swojego i wspólnego dobra. Misję tę realizujemy na wiele sposobów, m. in. przyznając stypendia, organizując konkursy recytatorskie, warsztaty plastyczne i komputerowe, lekcje języka angielskiego i wiele innych. Staramy się edukować poprzez zabawę. Na najzdolniejszych, najaktywniejszych czekają stypendia.

Jesteśmy także mocno zaangażowani w promowanie rodzimej warmińskiej kultury. W zabytkowym budynku starej szkoły w Brąswałdzie znajduje się Izba Pamięci im. Marii Zientary-Malewskiej oraz czytelnia im. Ks. Franciszka Kaupowicza, nad którymi sprawujemy opiekę.

Bardzo istotnym momentem w historii istnienia Fundacji był rok 2005 i uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Od tej chwili nasze sprawozdania są jawne i ogólnodostępne. Każdy może nas również wesprzeć przekazując 1% swojego podatku na działalność statutową Fundacji.

GORĄCO ZAPRASZAMY!